Правительство предлагает законы о накрутке, ГенИИ, конечном шифровании и виртуальной реальности

164

Кыргыз Республикасынын жаалпы мазмунду турган бошкоёнилген интернет платформалардын онлайн каазап жана жансыз мазмун кабыл алыш, ар башка жеңиштериштер, пиллигин атакаларды жана VR, турганткыч AI, алдын-алды байланыштыруу (E2EE) жана тавсиячы системалар аркылуу кагылдоо боюнча үгүрүштөрдү колдонушуу шарт эмес. Австралиянын мамлекеттик мазмунду барабарлоо жана сурамдуу материалдарды алгашку жок кылуу, табуу же жуктурууду камтыкта эмес, милли мазмунду сактоого жеткиликтүү колдонушучу убактысы да тапшырылган. Аралык коммуникациялар министри Мишел Роланд бул жылдын башында бир терминдүү бума шашуу өнөрттүүдү ачар.

Оригинальная новость на сайте